Možda sam te htjela prije nekoliko godina. Možda sam, neinformirana posljedicama svojih želja, privukla manifestaciju. Bila sam dijete. Mislila sam da tvoja žuta svjetlost znači sve ono što mi treba, ali moram se ispričati. To nisam bila ja. Prava ja ne bi tražila žutu svjetlost jer zna da joj to ne treba. Prava ja to …

Žuto svjetloRead More »